Plusstid som er opparbeidet og lagt til i timebanken kan tas ut som fravær. For å få til dette må man først sette opp en fraværstype som skal påvirke uttaket.

Gå til Innstillinger og Timebank.
Sett et navn, eks "uttak fra timebank" og velg en lønnsart som er tilknyttet uttaket.

Vi har nå satt opp en fraværstype som som må brukes når man gjør et uttak fra timebanken. Det er kun denne fraværstypen som påvirker uttaket.

Gå så videre til "Ferie og fravær" og trykk på "opprett fravær".
Sett starttid og sluttid for uttaket ditt. 

Eks:
08:00 - 10:00 = 2t.

Under fraværstype velger du den fraværstypen som du nettopp opprettet under timebankinnstillingene og trykk lagre.

Når denne fraværstypen blir valgt, blir det gjort et uttak fra timebanken.

Vi kan se nærmere på dette uttaket ved å gå til Timebanken og velge den ansatte og se på timebanktransaksjonene. Som du ser har det skjedd et uttak, og du kan se detaljene. Timebalansen er oppdatert på brukeren, og er redusert med 2 timer og er nå på 4 timer.

Verdt å vite

Hva skjer hvis et fravær slettes og det er tilknyttet et uttak fra timebanken?
Uttaket vil bli slettet og timene vil bli lagt tilbake i timebanken.

Hva skjer hvis jeg gjør et uttak over flere dager. Hvor mange timer er det?
En dag er  8 timer i Svenn. Dett kan endres under innstillinger og Ferie og fravær.
Blir det gjort et uttak over 2 dager blir dette da 16 timer. 

Kan en bruker gjøre et uttak som er mer enn timene som er opparbeidet i timebanken?
Ja, en bruker kan gjøre et uttak som er større en timene i timebanken. Timebanken vil da få minustid og brukeren skylder timer til selsakpet. Ønsker du ikke at brukere skal kunne føre minustimer, kan man sette en begrensing for dette under timebankinnstillingene.

Fant du svaret?