Skal du til å sette opp timebanken, men de ansatte har allerede plusstimer som er opparbeidet fra før? Da kommer startbalanse godt med. Startbalanse er enkelt og greit opparbeidet plusstid som kan settes manuelt på hver bruker. 

Startbalansen kan settes for hver enkelt bruker på profilen, under "kapasitet"-fanen:

Startbalansen blir automatisk lagt til i timebalansen til brukeren.

Eks:
Ola Nordmann sin timebalanse er på 0t.
Du legger til 20t i startbalansen.
Timebalansen til Ola Nordmann er nå 20t. 

Disse timene kan eks Ola avspasere for.

Når benytte startbalanse?

  • Benyttes i hovedsak når man setter opp timebank for første gang og de ansatte allerede har opparbeidet seg plusstimer.

  • Ved årsskifte når man ønsker å overføre timer til neste år. Timene vil da bli overført til neste års startbalanse. 

Fant du svaret?