I denne artikkelen skal vi se på hvordan du kan bruke funksjonen under tillegg som vi kaller "enhetsbaserte tillegg".

Fancy navn på en enkel funksjonalitet -> Du kan nå registrere antall/verdi på tilleggene dine, i stedet for å velge fra- og til-tidspunkt.

Oppsett

Oppsettet består av et par steg som kan virke overveldende med det første. Dette er likevel ting du bare må gjøre en gang, og ikke tenke på det igjen.

Tips: Har du trøbbel, spør oss om hjelp i chatten!

Oppsett: Lønnsart

Lønnsarter er det vi i lønnsammenheng bruker som knagger for å henge ulike satser vi skal lønne de ansatte etter. I Svenn er lønnsarter det tilleggene utregnes etter, det er derfor viktig at vi begynner med å opprette lønnsarten for tillegget i lønnssystemet vi bruker.

I eksempelet bruker vi Poweroffice som system for lønn, og har opprettet en lønnsart der med kode 103:

Det er i lønnsystemet vi setter satsen for tillegget (i dette tilfellet 75kr per tonn levert), og det er denne satsen som blir multiplisert med antallet den ansatte registrerer i Svenn.

Tilbake i Svenn oppretter vi denne lønnsarten, ved å gå til "Innstillinger" og "Lønn":

Og legger inn lønnsart 103, og gir denne et passende navn (Navnet trenger ikke å være det samme som i lønnsystemet, men for ryddighetens skyld anbefaler vi det):

Oppsett: Tillegg

Vi er nå klare til å opprette det nye tillegget, og koble det sammen med lønnsarten fra lønnsystemet vi akkurat opprettet.

Vi trykker da på undermenyen "tillegg" i menyen til venstre i Svenn:

Tips: Andre eksempler på tillegg som er basert på enheter er eksempelvis: Diett, Akkord, Reise- /gangtid m. sone, bom, mm.

Siden vi i dette tilfellet skal vi demonstrere et tillegg hvor de ansatte blir lønnet for levering av pukk, oppretter vi dette tillegget og knytter det til vår lønnsarten opprettet i forrige steg:

Til nå har oppsettet med tillegg vært helt likt som et normalt tidsbasert tillegg. Vi kan nå velge hvilken type dette tillegget skal ha, og velger da alternativet "Enhet" fra nedtrekksmenyen, i stedet for tid:

Det var alt oppsettet. Tillegget er nå tilgjengelig og kan brukes til registrering av levert tonnasje.

Registrering av enhetsbaserte tillegg

Tillegget brukes på lik linje som tidsbaserte tillegg i appen, men i stedet for å registrere fra- og til-tid, så skriver den ansatte inn antall i stedet.

Først scroller man ned til "Tillegg" og trykker på "Legg til tillegg":

Deretter velger man tillegget, her "Pukk - Tonn levert", og skriver inn antallet tonn under feltet "Verdi":

Antallet registrert vil da blir lagret i Svenn og er klart for videre behandling når lønn skal kjøres.

Rapporter og lønn

Rapporter med utregnede tillegg kan hentes ut både fra våre tilpassede rapporter for lønnsystemer (Visma Lønn, Nettlønn, Uni Økonomi, V3, Xledger og Huldt & Lillevik), samt i våre egne rapporter (PDF / Excel).

For kunder som bruker API-baserte integrasjoner (som Poweroffice) blir tilleggene sendt som importert lønnsgrunnlag til lønnsmodulen, ferdig summert.

Alle rapporter lastes som vanlig ned fra "Timeregistreringen" i systemet:

I rapportene blir tilleggene summert opp, slik at du ser det totale antallet registrert av hvert enkelt tillegg.

Eksempel PDF-rapport:

Eksempel kontrollrapport - integrasjonsfil lønn:

Har du noen spørsmål til hvordan dette fungerer, eller trenger hjelp til å få satt det opp? Ta kontakt med oss på Chatten nede til høyre.

Fant du svaret?