Timebank er noe som henger tett sammen med fleksitid, men i det store og hele er det en slags bank som gir oversikt over arbeidet tid, opp mot planlagt arbeidstid.

Eksempel:

 • Hans har en 80% stilling i Håndverker AS.

 • Det er planlagt at Hans skal jobbe mandag til torsdag, i tidsrommet 08:00 - 16:00 hver dag.

 • Hans har 30 minutter lunsjtid hver dag, som blir trukket fra arbeidstiden.

 • Det er planlagt at total arbeidstid for Hans i denne perioden skal være 30 timer.

 • Hans jobber totalt 32 timer i denne perioden.

 • De to overflødige timene er arbeidet på onsdag, fra klokken 16:00 - 18:00.

 • De to timene blir behandlet som et innskudd i timebanken, som gir banken en saldo på 2 timer.

Det ovennevnte eksempelet er veldig enkelt, men gir oss et godt grunnlag til å bli kjent med konseptet timebank.

Målet med en slik løsning er å gi oss som arbeidsgiver, og de ansatte i bedriften, en enkel oversikt over hvor mye tid som er arbeidet og hva man skal gjøre med tid som er arbeidet utover avtalt arbeidstid.

Denne artikkelen har som formål å gi deg en forståelse av timebank, hvordan vi i Svenn har valgt å tolke det, og gi deg en grunnleggende innføring i hvordan du kan begynne å bruke modulen vår for Timebank.

Innhold:

Kapasitet

Kapasitet bruker vi som regelsett for å beregne hvilke timer som er forventet at skal bli arbeidet, og hvilke som skal bli behandlet som innskudd i timebanken.

I eksempelet over hadde Hans en 80% stilling i Håndverker AS, et forventet antall timer arbeidet på 30 timer per uke, og arbeidstid fra 08:00 - 16:00, hvor 30 minutter lunsj blir trukket hver dag.

I dette tilfellet kan kapasiteten bli fremstilt på to måter:

 1. 30 timer per uke

 2. 7,5 timer hver dag, bortsett fra fredager

Kapasitet i Svenn

Da vi utviklet timebanken i Svenn besluttet vi å gå retningen med beregning av kapasitet per dag, som vi kaller ukeskapasitet.

Det gir deg mulighet til å sette kapasitet for selskapet generelt, og hver ansatt, dag til dag:

Illustrasjon av ukeskapasitet i Svenn

Det er kun kapasitet per dag som blir tatt høyde for i Svenn, og ikke den totale kapasiteten for uken. Vi går nærmere inn på det i neste punkt "Innskudd".

Innskudd

Innskudd er timer over satt kapasitet som går inn i Timebanken. Disse timene har den ansatte "til gode" og kan bruke slik bedriften har satt at det skal brukes. Enten til avspasering, eller bare til utbetaling av overtid.

Som nevnt over er det kun kapasitet per dag som blir tatt høyde for i Svenn, og ikke ukeskapasiteten. Det betyr at dager hvor kapasitet er satt til null eller slått av (som fredag i eksempelet over), vil alle timer ført på denne dagen automatisk bli beregnet som et innskudd i timebanken.

Eksempel:

 • Hans blir bedt om å komme på jobb på fredag, selv om dette ikke står i hans arbeidsavtale.

 • Hans jobber 2 timer på fredag.

 • 2 timer blir innskutt i timebanken, som gir han en saldo på 2 timer.

Automatiske innskudd

Innskudd skjer automatisk basert på en enkel regel; hvis det er registrert timer utover fastsatt kapasitet for dagen timene er ført.

NB! Kapasitet regnes i timer, og ikke i tidsperiode.

I eksempelet over er det forventet at Hans skal jobbe 08:00 - 16:00, mandag - torsdag. Altså 7,5 timer hver dag.

Hans kan jobbe når som helst denne dagen, men forventet arbeidstid er 7,5 timer. Det vil si at alle timer utover 7,5 automatisk blir beregnet som et innskudd i timebanken.

På dager som er slått av (som fredagen over) er kapasiteten 0 timer. Det vil si at alle timer over null automatisk blir regnet som innskudd i timebanken, denne dagen.

Manuelle innskudd

Hvis dere ønsker å ha fullstendig kontroll over timebanken og at de ansatte manuelt må sende inn innskudd i timebanken, kan dette gjøres ved å slå av kapasitetsmåleren i Svenn:

De ansatte må da registrere alle innskudd manuelt, og det er ingen automatikk for innskudd basert på førte timer:

Ved bruk av denne metoden må registrerte timer og timebank sees på som to separate funksjoner i Svenn, som ikke spiller på lag.

Uttak

Uttak av timebanken fungerer på samme måte som hvis du tar ut penger i en minibank.

Hvis de ansatte skal ta ut timer fra banken, kan de gjøre dette ved å søke om avspasering gjennom fravær i Svenn:

Timene som er ført i denne søknaden, og satt på fraværstypen "Avspasering" vil automatisk bli regnet som et uttak av timebanken. I dette tilfellet blir 4 timer trukket fra saldoen.

Automatiske uttak

Hva skjer hvis ansatte registrerer mindre tid enn satt kapasitet en dag?

Dette er et naturlig spørsmål å stille. I Svenn har vi besluttet å kun ta høyde for innskudd automatisk, ikke uttak. Det vil si at alle uttak må gjøres manuelt gjennom en søknad om avspasering / fravær.

Det vil si at en ansatt i praksis kan la være å registrere timer hele uken det er forventet at han / hun skal jobbe, og kun registrere timer på dager hvor kapasiteten er satt til 0, og fremdeles få innskudd i timebanken.

Kort fortalt:

 • Innskudd blir beregnet automatisk basert på timer registrert (kapasitet for den dagen).

 • Uttak må gjøres manuelt ved bruk av fraværsmodulen i Svenn.

Saldo / timebalanse

Saldo er det den ansatte skylder eller har til gode i arbeidstid til bedriften.

Saldoen viser til enhver tid hvor mange timer over kapasitet som er registrert, og uttak som er gjort av timebanken:

Videre lesing

Nå som du har fått en innføring i hva Timebank er og hvordan det fungerer i Svenn ønsker du kanskje å sette det opp for din bedrift?

Da anbefaler vi deg å lese denne artikkelen:

Hvis du har noen spørsmål eller er usikker på ting, er vi alltid tilgjengelig for å hjelpe deg. Du kan nå oss gjennom chatten inne i Svenn eller ved å ringe oss.

Fant du svaret?