I denne artikkelen vil vi ikke gå inn på lovverket rundt dette, da det allerede er beskrevet meget godt på lovdata sine nettsider. Denne artikkelen har som formål å vise deg som Svenn-bruker, hvordan du kan sette opp registrering av reise- og gangtid i systemet.

Innhold:

  1. Hva er reise- og gangtid?

  2. Oppsett av sonder i Svenn

    1. Oppsett av lønnsarter

    2. Oppsett av tillegg

  3. Registrering av reise- og gangtid i Svenn-appen

1. Hva er reise- og gangtid?

Spørsmål knyttet til godtgjørelse for reise- og gangtid er noe vi til stadighet får av kundene våre i Svenn.

I forbindelse med bygg og anlegg, snakker vi normalt sett om Fellesoverenskomsten for byggfag 2018-2020, del 2, kapittel 7 - Reise og oppholdsbestemmelser (Les mer her: https://lovdata.no/dokument/TARO/tariff/taro-2018-331/KAPITTEL_2-7)

De mest stilte spørsmålene til dette er normalt knyttet til daglig pendling til og fra arbeidsplass. Denne artikkelen tar derfor utgangspunkt i reise og gangtid, hvor nattopphold ikke er nødvendig (https://lovdata.no/tariff/taro-2018-331/§7-2)

Satsene for hver sone vil kunne variere noe fra bedrift til bedrift, avhengig av hvilken ordning man har og hvorvidt bedriften selv stiller kjøretøy til rådighet.


Godtgjørelse per sone etter dagens satser, når arbeidstaker selv sørger for transport, er:

Sone

Godtgjørelse

Sone 1: 7,5 - 15 km

kr 98,10

Sone 2: 15 - 30 km

kr 162,50

Sone 3: 30 - 45 km

kr 190,80

Sone 4: 46 - 60 km

kr 218,40

Sone 5: 60 - 75 km

kr 247,80

Unge arbeidstakere og lærlinger

For unge arbeidstakere og lærlinger betales en redusert godtgjørelse som svarer til 85% av ovenstående satser.

2. Oppsett av soner i Svenn

I Svenn har vi tenkt slik at godtgjørelse er som tillegg til lønnen å regne. For å registrere reise-/ gangtid i Svenn, må man derfor sette dette opp som tillegg og så koble tillegget opp mot en lønnsart.

Tips: Les mer om tillegg her: Tillegg - Svenn Hjelpesenter

Når du, eller din regnskapsfører, har lagt opp lønnsartene i lønnsystemet, er du klar for å sette opp soner i Svenn.

Oppsett av lønnsartene

Gå til "Innstillinger" og velg undermenyen "Lønn" i menyen til venstre i Svenn:

Illustrasjon av menypunktet

Legg så opp de ulike lønnsartene, med det samme nummeret under "Lønnsart" som lønnsarten har i lønnsystemet:

Illustrasjon av lønnsarter i Svenn

Når du har lagt opp lønnsarter for alle sonene, er det på tide å knytte disse lønnsartene, til tillegget for hver sone.

Oppsett av tillegg

Gå til menypunktet "Tillegg" i menyen til venstre i Svenn:

Illustrasjon av menypunktet

Opprett så et nytt tillegg for hver sone, velg tilsvarende lønnsart og sett tillegget til typen "Enhet":

Når dette er gjort er du ferdig med alt oppsett.

De ansatte kan nå enkelt registrere gjeldende reise- og gangtid i Svenn, når de registrerer timene sine.

3. Registrering av Reise- og gangtid i Svenn-appen

For å registrere reise og gangtid i Svenn-appen, må de ansatte åpne skjemaet for å registrere timer, bla ned til "Tillegg" og trykke "+ Legg til tillegg":

Illustrasjon av Reise- og gangtid i Svenn-appen.

De må så trykke feltet til høyre for tillegg, og velge riktig sone fra valgene:

La verdien stå som 1, og trykk arkiver:

Tillegget blir da lagret, og godtgjørelse kommer automatisk med på integrasjonsfilene vi har til lønnsystemer, eller ved øverføring til regnskapssystemer som eksempelvis Poweroffice.

Antallet blir også beregnet i våre tradisjonelle PDF-rapporter, slik at du også kan "punche" dette manuelt inn i lønnsystemet ditt:

Vi håper dette ga deg litt mer innsikt i hvordan du kan sette opp registrering av Reise- og gangtid i Svenn.

Har du noen spørsmål, eller ønsker hjelp av oss til oppsett av dette?

Ta kontakt på chatten eller telefon!

Fant du svaret?