I Svenn er tillegg laget for å dekke alle former for godtgjørelse dine ansatte har, som går utover tradisjonell timebetaling og overtid.

NB! For at tillegg skal fungere, må det være tilknyttet en lønnsart.

Vi skal i denne artikkelen se nærmere på hvordan du setter opp tillegg, og hvordan du kan ta ut rapporter som kan importeres til ditt lønnsystem eller oversendes regnskapsfører for kjøring av lønn.

Innhold:

  1. Hvordan setter jeg opp tillegg?

  2. Faste tillegg

  3. Føring av tillegg i timeføring

  4. Rapporter

1. Hvordan setter jeg opp tillegg?

For å sette opp tillegg, må du først gå til "Innstillinger" i menyen til venstre, og så trykke "Tillegg":

Tillegg har tre felter:

  1. Navn - Beskrivelse av tillegget

  2. Lønnsart - Lønnsarten som styrer satsen til tillegget

  3. Type - Typen tillegg ( regnes det ut basert på timer eller antall? ).

Tips: I dette eksempelet skal vi laget et tillegg som beregnes per tid. Vi har andre guider for oppsett av dette for tillegg som regnes ut basert på antall:
Reise- og gangtid
Godtgjørelse for lass

Du kan også bruke tillegg av typen enhet til å føre godtgjørelse for bom, dietter, osv.

Det første steget i oppsett av tillegg, er at vi har opprettet de nødvendige lønnsartene.

Tips: Usikker på oppsett av lønnsarter?

Sjekk ut denne artikkelen: Lønn og lønnsarter.

I dette eksempelet skal vi lage tillegg for rollen BAS.

Når vi har trykket på "Tillegg" i menyen til venstre, så oppretter vi et tillegg ved å fylle inn et beskrivende navn, kobler det opp mot en lønnsart, og velger typen "Tid":

Illustrasjon av et tillegg i Svenn-appen

Når dette tillegget er lagret, kan det brukes av de ansatte til å registrere tilleggene sine. Alle timer ført på tillegget blir nå automatisk summert i alle rapporter, og i integrasjonsfilene vi har til lønn.

2. Faste tillegg

Faste tillegg er en måte å sette opp tillegg som automatisk opprettes på alle timeføringer en ansatt registrerer.

BAS-tillegg er et godt eksempel på dette, da ofte ansatte som har krav på BAS-tillegg, får dette på alle, eller de fleste, timene de jobber.

For å sette opp faste tillegg må du gå til "Ansatte" i menyen til venstre, og så trykke på den ansatte du ønsker å sette opp tillegget for:

Illustrasjonsbilde av hvor man kan finne

Scroll så ned til der hvor det står "Faste tillegg" og velg tillegget du ønsker at automatisk skal komme med på timeføringen til den ansatte:

Illustrasjon av hvordan man legger til faste tillegg på ansattkortet i Svenn.

NB! Husk å trykke "Legg til" etter at du har valg tillegget.

Når du har satt opp dette tillegget, vil det automatisk komme med på timeføringene til denne ansatte, og automatisk få fra- og tiltid = tidsperioden som timeføringen har. Den ansatte kan enkelt fjerne tillegget fra timeføringen, de gangene ikke tillegget skal være med.

3. Føring av tillegg i timeføring

Tillegg føres i samme skjemaet som timene registreres.

Klikk på "Registrer timer" i hurtigmenyen, eller gå til timeregistrering fra hjem-skjermen:

Illustrasjon av tillegg i Svenn-appen

Sett periode for timeføringen som normalt:

Illustrasjon av tillegg i Svenn-appen

Scroll så ned til feltet "Tillegg":

Illustrasjon av tillegg i Svenn-appen

Ettersom faste tillegg allerede var satt opp, ble dette tillegget automatisk lagt til og tok samme tidsperiode som timeføringen i fra- og tiltid for tillegget.

Hvis ikke faste tillegg hadde vært satt, og den ansatte skulle lagt dette til, måtte han/hun ha trykket "Legg til tillegg":

Illustrasjon av tillegg i Svenn-appen

Velg så tidsperiode, enten fra- og tiltid eller hele perioden for timeføringen, og trykk arkiver:

Illustrasjon av tillegg i Svenn-appen

4. Rapporter

Når du tar ut rapporter vil tilleggene bli summert i rapporten, og kan enkelt sees i oppsummeringen. Enten per ansatt eller totalt for alle i bedriften:

Tips: Husk at kolonne for "Tillegg" er slått på.

Rapportene for lønn, eks. Visma, Nettlønn, osv, vil også ta med dette og beregne per lønnsart, slik at import er enkelt til det systemet dere bruker.

Har du spørsmål om tillegg eller ønsker hjelp med oppsett av dette?

Ikke nøl med å ta kontakt på chatten eller telefon.

Fant du svaret?