Svenn sin timeregistrering er laget for håndverkere i farta. Timeregistreringen kan justeres av hver enkelt bedrift, så oppsett og innhold vil variere. Under viser vi deg hvordan du registrerer en grunnleggende timeføring.

Registrere timer på web

Trykk på “Timeregistrering“ i menyen. Alle timer som du eller dine ansatte registrerer, vil vises her

Trykk på knappen “Registrer time”. Et sidepanel vil åpne seg der du kan opprette timer.

Sett tidspunkt du har jobbet og annen informasjon som dato, ansatt, kunde, prosjekt, oppgave og notat. Innholdet i timeregistreringen kan tilpasses i stor grad til din bedrifts behov. Administrator kan gjøre tilpassninge under innstillinger.

Når alt er fylt ut, trykk på lagre-knappen nederst på siden for å opprette timeføringen.

Timen som du nettop opprettet legger seg i en liste på “timeregistrering“-siden. Når du og dine ansatte registrerer timer vil du se alle timene i egne føringer nedover i listen. Administrator kan se og endre på alle timeføringer, men ansatte ser kun sine egne timer.

Registrere timer på Svenn mobil app

  1. Trykk på “Timer“ på hjem-skjermen.

  2. Alle timer som blir registrert vil legge seg under timer-skjermen Du kan se tre faner “I dag“, “Nåværende uke“ og “egendefinert“. Timeringer vil sorteres under hver av disse fanene basert på datoen de er registrert på. Eks: Timer for i dag vil legge seg under “Nåværende uke“ neste dag.

  3. Trykk på “Registrer timer” for å opprette en time

  4. Et nytt vindu åpner seg, og her kan du fylle inn all informasjon om timene du ønsker å registrere.

  5. Eks: Sett fra: 08:00 og til: 16:00

  6. Velg et prosjekt du ønsker at timene skal loggføres på.

  7. Trykk lagre

Timene er nå lagret og du kan se en føring under fanen “I dag“.

Hadde du valgt en dato i forrige uke når du opprettet timeføringen ville den lagt seg under “egendefinert“, der du kan velge hvilke datoer du ønsker å se timene for. Timer kan registreres uten internett, og når du er på nett igjen vil de bli lastet opp automatisk til skyen. Dette er flott hvis du jobber steder uten nett eller har dårlig dekning.

Ønsker du å klokke deg inn når du kommer på jobb? Da anbefaler vi at du trykker på “hurtigknappen“ og deretter trykker på “Klokke inn“. Da vil en stoppeklokke vises på skjermen som tar tiden. Stopp stoppeklokken når du er ferdig på jobb og timeføringen blir lagret.

Husk å registrere timer hver dag. Du får et bedre lønnsgrunnlag, og din sjef får bedre kontroll i sysakene. Det er ikke alltid det er like lett å huske på å føre timer hver dag, så vi sender ut et vennlig varsel hver ukedag kl 19 hvis vi ser at du ikke har ført noe timer.

Du trenger ikke å sende inn noe timeliste manuelt hver måned. Så lenge du fører timene dine i appen vil din sjef kunne se timene og behandle de videre for lønn på pc’en. Ønsker du å se nærmere på timene dine kan du gjøre det ved å gå til “egendefinert“-fanen og velge tidsperiode for timene du vil se, eller du kan gå til “rapporter“ på “hjem-skjermen“ for dypere innsikt.

Laste ned timelisterapport

Å få inn data fra ansatte er bare halve jobben. Svenn sparer deg for mange timers etterarbeid ved å summere opp timene og gruppere de etter ansatte, prosjekt og kunder. Timelisterapporter sendes ofte til kunde som fakturagrunnlag, brukes internt som dokumentasjon mot prosjektregnskap eller sendes videre til regnskap for lønnskjøring

Først bestemmer du hvilke data som du ønsker å ha med i rapporten. Dette kan gjøres ved å slå av og på kolonner som skal være med. Alle kolonner som er slått av vil ikke være med i rapporten. Eks: Slår du av “lunsj“ vil vi fjerne lunsjkolonnen i visningen, og lunsj kommer ikke med som en kolonne og oppsummering rapporten.

Du kan filtrere på informasjonen i timene før du laster ned rapporten. Eks. kan du filtrere på dato sånn at du kun ser timer nåværende måned. Du kan filtrere på blant annet ansatte, kunder, prosjekter og oppgaver.

Trykk på “last ned rapport“, og velg mellom grupperingsvalg dato, ansatt, kunde og prosjekt. Vi grupperer timeføringene basert på valget ditt. Velger du eks. “prosjekt“ tar vi alle timene og grupperer dem pr. prosjekt som er tilknyttet timeføringene og summerer oppgaver, lunsj og annen informasjon.

Trykker du på "Lag rapport", ser du en forhåndsvisning av rapporten, og du kan laste ned rapporten i Excel eller PDF

En fil blir nå laget og automatisk lastet ned for deg. I de fleste nettlesere vises denne filen nederst i venstre hjørnet og du kan trykke på den for åpne. Hvis du ikke ser noe fil ligger den mest sannsynlig i mappen som heter“nedlastninger“ på maskinendin (PC)

Verdt å vite

  1. Du kan sende en rapport direkte på e-post til en kunde ved å trykke “send“ knappen

  2. Vi har laget flere integrasjoner mot de største regnskapssystemene som kan klargjøre timene for lønnskjøring. Ta kontakt for mer info

Fant du svaret?