Prosjekter er et samlested for informasjon. Du kan bla. føre timer, avvik, dokumenter,oppgaver og sjekklister mot et prosjekt. Opprett et prosjekt for å få bedre oversikt over hvilke oppdrag du har pågående

  1. Trykk på “Prosjekter“ i menyen. Her vil alleprosjekter du oppretter samle seg i en liste for rask tilgang.

  2. Trykk på knappen “Opprett nytt prosjekt“. i høyre hjørnet

  3. Fyll inn prosjektinformasjon. Husk at du kan tilknytte prosjektet til en kunde og sette estimert timeforbruk og sluttdato ved behov.

Når prosjektet er opprettet vil alle ansatte få tilgang til det på web og mobil. De ansatte kan velge prosjekt når de oppretter eks. timeføring, bilder eller avvik ute i felt, og alt samles under prosjektet.

Hvis du ønsker å opprette noen prosjekter som ikke alle skal ha tilgang til kan du fjerne tilgang til ansatte ved å gå til fanen “tildelte ansatte“

Et prosjekt har ulike statuser

1. Under arbeid: Alle nye prosjekter får denne statusen og viser at prosjektet er aktivt. 2. Ferdig: Sett prosjektet til “ferdig“ når det avsluttes. Prosjektinformasjon kan ikke redigeres og prosjektet vises ikke lenger i nedtrekkslister.

3. Bak skjema: Hvis du har satt en tidsfrist på prosjektet, og dagens dato er over den satte tidsfristen.

4. Bak budsjett: Hvis antall timer ført mot prosjektet er større enn timer som er satt som estimert på prosjektet.

Fant du svaret?