Når integrasjonen mellom Svenn og Poweroffice Go er slått på, så kan det dukke opp et par situasjoner som er litt utfordrende. En av disse er synkronisering av ansatte og det å sørge for at riktig ansatt er koblet sammen.

I utgangspunktet er det ansattnummer som styrer for hvilken ansatt timene blir opprettet på, når man sender timer fra Svenn til Poweroffice.

Det betyr i det store og hele at timer som er ført på Ola Nordmann med ansattnummer 1 i Svenn, kan bli overført til Kari Nordmann i Poweroffice, hvis Kari har ansattnummer 1 i Poweroffice.

I et tilfelle hvor dette skjer, så får du normalt en feilmelding i loggene til integrasjonen, om at det allerede finnes en ansatt med nummer 1 i Svenn, men timene blir likevel overført til timemodulen i Poweroffice.

For å unngå dette, anbefaler vi alltid å opprette nye ansatte i Poweroffice og sørge for at disse ansatte får et ansattnummer som er ledig i Svenn. Når du er ferdig med å legge til en ny ansatt i Poweroffice, er det bare å trykke "Synkroniser"-knappen i Svenn under ansatte, og den nye ansatte vil bli laget i Svenn.

Ved å følge denne metoden, vil du unngå problemstillinger som den nevnt over.

Har du noen spørsmål til hvordan dette fungerer, eller trenger hjelp med integrasjonen? Ta kontakt med oss på support eller chat!

Fant du svaret?