Med Tripletex-integrasjonen slått på i Svenn skjer det en to-veis synkronisering av alle prosjekter, kunder og ansatte.

Det betyr at alle endringer du gjør på disse elementene i det ene systemet vil automatisk oppdateres i det andre.

Nedenfor beskrives det i nærmere detalj om hvordan regelsettet for synkroniseringen foregår


Ønsker du å komme i gang med Tripletex?
Les denne artikkelen

Synkronisering av prosjekter

 • Hvis startdato ikke er satt på prosjektet i Svenn, vil ikke prosjektet synkroniseres. Dette er fordi Tripletex krever startdato.

 • Underprosjekter synkronseres ikke. Tripletex tillater kun unik ID pr. prosjekt, mens Svenn tillater å bruke samme ID. Dette kan føre til feil i første synkronisering. Vi jobber med en løsning her, og frem til vi har funnet en løsning vil ikke underprosjekter synkroniseres.

 • Interne prosjekter synkroniseres ikke ved opprettelse fra Tripletex.

  Synkroniseringsmatrise:

Svenn

Tripletex

Prosjekt fullført

Prosjekt avsluttet

Prosjekt slettet

Skjer ingen ting

Tripletex

Svenn

Prosjekt avsluttet

Prosjekt fullført

Prosjekt slettet

Prosjekt fullført

Synkronisering av kunder

 • Vi synkroniserer kun kunder som har tall som kunde-ID

 • Vi synkroniserer ikke inaktive kunder

 • Tripletex tillater ikke Svenn å sette en kunde til inaktiv. Derfor må en kunde settes til inaktiv fra Tripletex når integrasjonen er slått på.

  Synkroniseringsmatrise

Svenn

Tripletex

Kunde satt til aktiv

Kunde satt til aktiv

Kunde slettet

Kunde ikke slettet i Tripeltex. Gjør man endringer i Tripletex på denne kunden blir den ikke synkronisert. Vi kan gjennopprette forbindelesen igjen hvis ønskelig i fremtiden. Ta kotnakt med support.

Tripletex

Svenn

Kunde satt til inaktiv

Kunde satt til inaktiv

Kunde satt til aktiv

Kunde satt til aktiv

Kunde slettet

Kunde slettet

Synkronisering av ansatte

 • Hvis ikke etternavn er satt på en ansatte i Svenn, vil den ikke bli synkronisert. Dette er fordi Tripletex har dette som er påkrevd felt.

 • Hvis ansattnummer ikke er satt i Tripletex vil Svenn generere ett og oppdaterer ansatt i Tripletex med denne ID'en

 • Ansatte som er inaktive vil ikke bli synkronisert fra Svenn til Tripletex. Tripletex har ikke status inaktiv på ansatte.

Fant du svaret?