Hvis du eller en av dine ansatte trenger en fraværsdag, eller for en annen grunn ikke kan møte opp på jobb; registrer fraværet fra hvilken som helst datamaskin eller telefon.

Opprett fravær eller ferie

1. Under ferie- og fraværsforespørsel, trykk "Opprett fravær".

2. Velg hvis du ønsker å registrere Fravær eller Ferie

3. Fyll inn dato for fraværet, navn på arbeider, type fravær og beskrivelse hvis det trengs. En forespørsel kan se slik ut:

4. Trykk "Lagre". Din forespørsel har blitt sendt til en administrator for godkjenning. Du vil få et varsel når forespørselen er godkjent eller avslått. Husk at du kan redigerer forespørselen helt fem til at adminstrator har gjort en handling.

Godkjenn ferie- og fraværsforespørsel 

NB: Kan bare bli gjort av administrator.

1. Hvis en av dine ansatte lager en forespørsel, vil du få et varsel i Svenn.  Trykk på forespørselen du ønsker å godkjenne,

2. Du vil nå se alle forespørsler om fravær eller ferie som dine ansatte har søkt om. Forespørslene inneholder navn på ansatt, dato og antall dager.

3. Du kan velge om du skal godkjenne, avslå, slette eller redigerer forespørselen. Den ansatte vil få et varsel om handlingen du gjør. 


4. Under fanen ferie og fravær kan du hente ut rapporter om fraværet i bedriften og se detaljert info om hvor mye fravær som er registrert. 

Fant du svaret?