I Svenn er antall feriedager per ansatt 25 dager, som tilsvarer 5 ukers ferie. Men, dette er mulig å endre på hvis noen ansatte av en eller annen grunn har færre eller flere feriedager tilgjengelig.

Antall feriedager kan endres enten for hver enkelt ansatt, eller for hele selskapet.

Endre antall feriedager på selskapsbasis

For å endre standard antall feriedager for hele selskapet trykker man på innstillinger, og deretter fravær. Øverst i venstre hjørne finner du standard antall feriedager for alle ansatte. For å endre dette skriver du ønsket antall dager og trykker lagre.

Endre antall ferie dager på en ansatt

For å endre antall feriedager på en ansatt, trykker man på ansatte og deretter trykker på den ansatte som man skal endre antallet på. Da kommer du inn på ansattkortet til den spesifikke ansatt, og cirka midt på siden står det antall feriedager. Du skriver deretter inn ønsket antall dager og trykker på lagre ansatt.

Dette vil da kun endre antallet for den spesifikke ansatte, og ikke noen andre.

Fant du svaret?