I Svenn kan man registrere bruk av materialer ved føring av timer. Materialer kan legges inn med navn, enhetstype og enhetspris.

Gå til Innstillinger - Materialer for å opprette/redigere materialer.

Se en gjennomgang av Innstillinger:

Fant du svaret?