I Svenn kan man registrere bruk av materialer ved føring av timer. Materialer kan legges inn med navn, enhetstype og enhetspris.

Materialer kan legges inn i Svenn ved å gå til innstillinger, og deretter trykke på artikler/ varer i menyen på venstre side.

Du kan da legge inn materiale, enten manuelt ved å trykke på opprett og deretter legge inn navn, enhet og pris, eller ved å importere en CSV-fil.

Etter du har lagt inn materiale, kan du da registrere materialeforbruk ved timeføring. Det har nå dukket opp et alternativ som heter artikler/ varer når man registrerer en time, hvor man kan velge hvilket materiale man har brukt og hvor mye man har brukt.

Fant du svaret?