Kom i gang med Svenn

Ole Jørgen avatar Christopher Krohn avatar
10 artikler i denne samlingen
Skrevet av Ole Jørgen og Christopher Krohn

Kom i gang med timeregistrering

Lær hvordan du registrerer timer på web og mobil, og hvordan man kan laste ned rapporter.
Ole Jørgen avatar
Skrevet av Ole Jørgen
Oppdatert for over en uke siden

Kom i gang med Sjekklister

I denne artikkelen går vi gjennom sjekklister i Svenn, hvordan det fungerer og hvordan du setter det opp.
Christopher Krohn avatar
Skrevet av Christopher Krohn
Oppdatert for over en uke siden

Kom i gang med prosjekter

Kom i gang med prosjekter. Lær det mest grunnleggende om hva et prosjekt er og hvordan det fungerer.
Ole Jørgen avatar
Skrevet av Ole Jørgen
Oppdatert for over en uke siden

Kom i gang med Fravær

Kom i gang med Fravær i Svenn og registrer fravær som ferie, sykdom eller andre årsaker
Ole Jørgen avatar
Skrevet av Ole Jørgen
Oppdatert for over en uke siden

Kom i gang med Kompetanse

I denne artikkelen skal vi gå gjennom hva Kompetanse-modulen er i Svenn, og hvordan du kan dra nytte av den.
Christopher Krohn avatar
Skrevet av Christopher Krohn
Oppdatert for over en uke siden

Kom i gang med kunder

Kom i gang med kunder i Svenn. Lær hva en kunde er og hvordan man bruker kunder inn mot prosjekter.
Ole Jørgen avatar
Skrevet av Ole Jørgen
Oppdatert for over en uke siden

Kom i gang med Ansatte

Kom i gang med Ansatte. Lær hvordan ansatte legges til og hvordan lisenser fungerer.
Ole Jørgen avatar
Skrevet av Ole Jørgen
Oppdatert for over en uke siden

Oppstartsguider

Kom lettere i gang med Svenn. Vi har laget oppstartsguider som hjelper ansatte å komme kjappere i gang, og ledelsen med innføring og oppsett
Ole Jørgen avatar
Skrevet av Ole Jørgen
Oppdatert for over en uke siden

Roller i Svenn

Sett riktig rolle for de ulike ansatte(brukere) for ulike rettigheter og tilganger
Ole Jørgen avatar
Skrevet av Ole Jørgen
Oppdatert for over en uke siden

Installere Svenn på mobil

Ole Jørgen avatar
Skrevet av Ole Jørgen
Oppdatert for over en uke siden